jueves, 7 de mayo de 2020

Cómic 2

Lembrade o cómic "A illa remeira". Fixádevos ben nos debuxos e nos bocadillos ou globos...
Repasa os tipos de globos ou bocadillos no cadro azul da páx.108...

Contesta na túa libtreta:
➤1- En que viñeta aparece o primeiro globo de berrar? (Lembra que empezamos a contalas de arriba a baixo e de esquerda a dereita coma a orde de lectura)
➤2-Dos tres tipos de globos do cadro azul, cal non aparece no cómic "A illa remeira"'
➤3- Le o cadro da páx. 109, fíxate que as onomatopeias escríbense con maiúsculas e rematan cun signo de exclamación. Como escribirías ti as seguintes onomatopeias?:
a) Ladrido dun can.............................................
b) Campá dunha igrexa.....................................
c) Disparo dunha escopeta.................................
d) Serea dun coche da policía.............................
e) O son dun helicóptero.....................................
   

No hay comentarios: